Blog

Ako funguje optimalizácia pre vyhľadávače?

Vysoké umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania môžu znamenať obrovský skok vo Vašom biznise.

Ak niekto vyhľadáva v Googli konkrétny produkt alebo službu, väčšinou má tendenciu pozerať a klikať na odkazy, ktoré sa nachádzajú na prvej stránke vo výsledkoch vyhľadávania a ignoruje odkazy (web stránky), ktoré sa zobrazujú až na ďalších stránkach.

Napríklad ak ľudia vyhľadávajú kľúčové slovo “sťahovanie kancelárií” v Googli, tak vyhľadávanie poskytne nasledujúci výsledok:

sťahovanie kancelárií - platená PPC reklama

 

sťahovanie kancelárií - organické vyhľadávanie

Ako môžete vidieť, tesne pod platenými výsledkami, je organický výsledok vyhľadávania spoločnosti TRIV, ktorá poskytuje sťahovacie služby a teda aj sťahovanie kancelárií. Ako sme dosiahli takýto výsledok? Je to výsledok kombinácie viacerých SEO techník a vloženie veľkého množstva času a úsilia do správnych SEO postupov.

 

Tag pre Titulok, Meta popis a Meta kľúčové slová

Od toho aký zdrojový kód má Vaša web stránka závisí ako bude Vaša stránka posudzovaná vyhľadávacími strojmi. Najdôležitejší faktor je Váš "Tag pre Titulok". Tag pre Titulok je presne to, čo sa zobrazuje hore na lište prehliadača. Vyhľadávače kladú vysokú pozornosť na jeho obsah, takže kľúčové slová v ňom použité by mali odrážať obsah konkrétnej podstránky.

Je to tiež slovné spojenie, ktoré vidí návštevník vo výsledkoch vyhľadávania, takže by malo návštevníkovi dať dôvod na kliknutie na daný výsledok. Slovné spojenia vo vašom titulku sa tiež objavia tučným písmom vo výsledkoch vyhľadávania, takže je dobré sa zamerať na často vyhľadávané slovné spojenia.

Vo všeobecnosti sa odporúča, aby Váš titulok mal menej ako 100 znakov, pričom je potrebné si uvedomiť, že Google zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania text do 70 znakov.

"Meta popis" sa vo všeobecnosti zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania pod titulkom. Najlepšie je použiť meta popis ako podnadpis pre vašu web stránku. Google odporúča, aby tento popis nebol dlhší ako 100 znakov.

Nakoniec "Meta kľúčové slová" znamenajú zoznam slov, súvisiaci s danou podstránkou, ktoré sú vložené do zdrojového kódu každej podstránky. Avšak vyhľadávače už viac nepripisujú veľmi vysokú váhu týmto meta kľúčovým slovám. Niekedy je tiež dobré v popise kľúčových slov použiť aj preklepy, keďže návštevníci niekedy urobia pri zadávaní kľúčových slov preklep, ale podstatné sú samozrejme správne kľúčové slová.

 

Cielenie na kľúčové slová

Nebudete sa zobrazovať vysoko vo výsledkoch vyhľadávania pre konkrétne kľúčové slová a slovné spojenia, ak nepoužijete tieto slová vo vašom obsahu v jednotlivých podstránkach. Ideálne je venovať samostatnú podstránku pre konkrétne kľúčové slovo.

Byť "nájdený" na internete sa veľmi nelíši od nájdenia ihly v kope sena. Predtým než ľudia počuli o Googli, hľadali firmy poskytujúce služby v Zlatých stránkach, ústnym podaním alebo prostredníctvom reklamy.

Ak je vašim biznisom prevádzkovanie advokátskej kancelárie, ako Vás ľudia nájdu? Ľudia chcú nájsť právnika, ktorý sa nachádza relatívne blízko, právnika, ktorý sa špecializuje na konkrétnu oblasť v rámci práva (nehnuteľnosti, súdne spory, duševné vlastníctvo, atď.) a právnika, ktorý je pre nich cenovo dostupný.

Ak ľudia vyhľadávajú právnika online, tak nezadajú do Google "právnik", pretože vedia, že im vyhľadávač vráti veľké množstvo necielených, všeobecných výsledkov. Radšej k danému slovu pridajú ("Košice") a ešte špecializáciu ("duševné vlastníctvo").

Štúdie ukazujú, že 33% ľudí vyhľadáva pomocou dvoj slovných spojení v Google, zatiaľ čo ďalších 24% používa troj slovné spojenia. Jedno slovo používa iba 18% užívateľov. Zvyšných 25% používa 4 a viac slov.

 

Optimalizácia kľúčových slov

Potom, čo ste zistili aké kľúčové slová sú najviac relevantné pre vašu web stránku, je potrebné ich použiť na jednotlivých podstránkach v čo najpriateľnejšej podobe pre vyhľadávače. "Optimalizácia kľúčových slov" znamená ich výrazné a časté použitie v obsahu web stránky. Obsah a relevantnosť sa tiež ráta pričom je potrebné kľúčové slová aj vhodne použiť, aby bol text pripravený pre čitateľov, nie len pre vyhľadávače.

Skúste optimalizovať každú podstránku vášho webu pre iné slovné spojenie. Každé slovné spojenie by malo obsahovať 2 až 3 vysoko cielené kľúčové slová. Keď optimalizujete podstránky pre kľúčové slová, pamätajte si, že vyhľadávače kladú väčší dôraz na slová v hornej časti obsahu a menší na slová v spodnej časti obsahu.

 

Budovanie spätných odkazov

Jedným z najdôležitejších SEO faktorov a tiež aj jedným z najťažších je "budovanie spätných odkazov". Spätné odkazy sú priame odkazy na vašu web stránku z iných web stránok.

Spätné odkazy sú ekvivalentom dobrého hodnotenia a vyhľadávače im pripisujú vysokú pozornosť. Rovnako ako recenzia dobrého filmu v prestížnom časopise znamená viac ako recenzia v regionálnych novinách, vyhľadávače ako napr. Google, Bing pripisujú vyššiu váhu spätným odkazom z dôležitých webov.

Kľúčom k úspechu je v tomto prípade usilovnosť. Nájdite web stránky, o ktorých viete, že majú nejaký súvis s Vašim biznisom a kontaktujte ich. Ak predávate tenisky, kontaktujte web stránky zamerané na šport. Ak predávate doplnky na chudnutie, kontaktujte stránky zamerané na zdravie a krásu. Ak navrhujete web stránky pre podnikateľov, kontaktujte weby a blogy zamerané na podnikateľov.

Mnoho webov, ktoré budete kontaktovať od Vás bude tiež žiadať spätný tzv. výmenný (recipročný) odkaz. Vo všeobecnosti to nie je veľmi prospešné. Recipročné odkazy sú vyhľadávačmi rozpoznané a pokiaľ na weboch nie je relevantný obsah, ktorý by "ospravedlnil" takéto prelinkovanie, vyhľadávače týmto odkazom nedajú veľkú váhu. To isté platí pre spätné odkazy zo stránok, na ktorých sa nachádza veľké množstvo iných odkazov. Čím viac odkazov existuje na stránke, tým nižšiu hodnotu má takýto spätný odkaz pre Vás.

 

Na záver

Optimalizácia pre vyhľadávače si vyžaduje znalosti, skúsenosti a trochu umenia. Pre dosiahnutie maximálnych výsledkov je dôležité správne rozdeliť čas a úsilie venované tejto oblasti. Investícia do SEO využitím služieb niektorej zo spoločností, ktorá sa na to špecializuje sa môže zdať nákladná, ale návratnosť investície zo správne urobeného SEO môže rovnako stáť za to.

Už ste videli, čo iMprove GROUP v tejto oblasti dokázala? Ak máte záujem vedieť, čo pre Vás dokážeme urobiť, zavolajte nám na +421 55 303 6342.

055 303 6342
Idanská 39, Košice