Blog

Analýza kľúčových slov pre váš web

Či už uvažujete o tom, aké slová hľadajú v Googli vaši potenciálni zákazníci alebo vás zaujíma, čo by mohlo byť vhodnou témou pre váš ďalší blog, vždy je potrebné nájsť tie správne kľúčové slová, teda také, ktoré sa skutočne vyhľadávajú.

Ako nájsť správne kľúčové slová pre váš web.

Mali by ste hľadať kľúčové slová, ktoré majú vysoký objem vyhľadávania a sú pomerne konkurencieschopné. V nasledovnom vám ukážem niekoľko spôsobov, ako nájsť tie správne kľúčové slová, bez toho, aby ste museli platiť drahé softvérové nástroje.

Google Keyword Planner (plánovač kľúčových slov)

Skvelým miestom, kde začať hľadať správne kľúčové slová je nástroj Google Keyword Planner od Google.

Najprv je potrebné vytvoriť zoznam vašich 10 konkurentov a ich web stránok.

Akonáhle máte tento zoznam hotový, zadajte URL web adresu konkurencie jednu po druhej (10x) do plánovača kľúčových slov, do časti "Vaša vstupná stránka."

Plánovač kľúčových slov

Po zadaní web stránok konkurencie do plánovača kľúčových slov, získate zoznam kľúčových slov, na ktoré sa vaša konkurencia zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania v Googli.

Nápady na kľúčové slová

Exportujte tieto kľúčové slová a následne proces opakujte, kým nebudete mať kompletný zoznam od top 10 konkurentov v jednom dokumente v Exceli. Je veľmi pravdepodobné, že niektoré slová budú v zozname viackrát. Ak chcete odstrániť duplicity z Excelu, stačí vybrať príkaz "Odstrániť duplicity" z nástroja Group, ktorá sa nachádza na karte Data v Exceli.

Odstránenie duplicít v Exceli

Po odstránení týchto duplicít odstránťe kľúčové slová, ktoré sa nevzťahujú k vášmu podnikaniu.

Povedzme, že predávate kávu online. Vaši konkurenti môžu predávať také značky, ktoré vy nepredávate, takže začnite odstránením týchto kľúčových slov. Pokračujte v tom, až kým neodstránite všetky nerelevantné slová.

Ďalšia vec, ktorú robím, je rozdelenie kľúčových slov do dvoch skupín na:

  • kľúčové slová zamerané na predaj a
  • kľúčové slová zamerané na vzdelávanie návštevníkov.

Kľúčové slová zamerané na predaj sú pojmy ako "predaj kávy online" alebo "on-line predajca kávy". Na druhej strane kľúčové slová zamerané na vzdelávanie sú pojmy ako "aké existujú druhy kávy" alebo "ako si vybrať ochutenú kávu".

Rozdelenie slov Vám umožní zamerať vaše produktové stránky na predajné kľúčové slová a váš blog a ostatné obsahové stránky na vzdelávacie kľúčové slová.

Konkurencieschopnosť kľúčových slov

Ďalším krokom je preskúmanie konkurencieschopnosti potenciálnych kľúčových slov. Aj keď si môžete myslieť, že niektoré slová okamžite vylučíte, počkajte chvíľu. Čoskoro vám ukážem, ako zistiť, koľko financií by ste mali byť ochotní vynaložiť na kľúčové slovo.

Zoznam slov máte teda pred sebou. Ďalšia redukcia slov by sa mala odvíjať od potenciálu každého kľúčového slova. Niektorí navrhujú odstránenie kľúčových slov s objemom menším ako 10 hľadaní mesačne.

Mne sa páči prístup zameraný na návratnosti investície.

Povedzme, že predávate produkt, na ktorom máte zisk 10 EUR a musíte investovať 500 EUR / mesačne na to, aby ste sa umiestnili vo výsledkoch vyhľadávania pre toto slovo. Museli by ste predať 50 kusov každý mesiac, aby ste pokryli náklady na pozície v Googli.

Za predpokladu, že zhruba tretina ľudí z výsledkov vyhľadávania kliká na jeden z TOP 3 výsledkov, mesačný objem vyhľadávania kľúčového slova vydelíme tromi. Ďalšiu vec, ktorú je potrebné vziať do úvahy je priemerná miera konverzie pre uvedený produkt. Vhodným spôsobom ako to zistiť, je spustiť platenú PPC reklamu pre kombináciu kľúčového slova a vstupnej stránky. V prípade, že nechcete používať platené reklamy, tak odhadnite priemernú mieru konverzie pre váš obor.

Pre tento účel budeme predpokladať, že priemerná miera konverzie pre váš obor je 5%. A tiež predpokladajme, že naše vybrané kľúčové slová dosahujú 900 hľadaní mesačne.

Výpočet návratnosti investície (ROI) pre kľúčové slovo

Mesačný objem hľadaní x Miera prekliku x Konverzný pomer x Priemerný zisk z predaja produktu

teda

900 x 1/3 x 5% x 10,- € = 150,- €

Pomocou horeuvedených predpokladov môžeme zistiť, že naše kľúčové slovo nie je rentabilné, pretože by sme minuli o 350,- € mesačne viac, než by sme zarobili. V prípade, že by sme našli kľúčové slovo, koré má vyšší priemerný zisk z predaja, povedzme až 100,-€, tak by sme zarobili  1500,- € za mesiac z jedného kľúčového slova, čo je určite dobrý výsledok a môžeme si dovoliť minúť 500,- € na optimalizáciu tohto slova.

Aj keď táto metóda zaberie trochu viac práce, umožní vám nájsť také zaujímavé kľúčové slová, ktoré si možno iní nevšimli.

Teraz prišiel čas, aby ste preverili konkurencieschopnosť kľúčových slov, ktoré ste už našli a vyfiltrovali.

Keďže už poznáte vzorec pre výpočet návratnosti investície do kľúčového slova, mali by ste opäť zredukovať váš zoznam kľúčových slov a vylúčiť tie, ktoré nie sú rentabilné.

Ak ste ešte stále nenašli tie správne kľúčové slová, nebojte sa, ukážeme si ešte jeden zaujímavý nástroj, ktorý vám pomôže nájsť tie správne kľúčové slová.

Ubersuggest

Keď vyhľadávate v Googli, vidíte zároveň návrhy vo vyhľadávacom poli alebo v spodnej časti stránky. Táto metóda vám môže pomôcť odhaliť niektoré jedinečné kľúčové slová, avšak ešte viac získate s nástrojom Ubersuggest.

vyhľadávanie kľúčových slov v Google

Ubersuggest využíva rovnaký princíp, ale vráti oveľa väčší počet návrhov pre kľúčové slová. Ak chcete použiť tento nástroj, jednoducho zadajte kľúčové slovo z vášho prieskumu a kliknite na tlačidlo "Suggest / Navrhnúť". Ako môžete vidieť nižšie, zadanie kľúčového slova vrátilo 50 navrhnutých slovných spojení usporiadaných podľa abecedy. Jednotlivé slová si môžete pridať do svojho zoznamu pre účely ďalšieho prieskumu.

vyhľadávanie cez ubersuggest

 

Gratulujem!

Teraz by ste mali mať zoznam tých správnych kľúčových slov, ktoré vás budú sprevádzať pri tvorbe vášho obsahu v roku 2016.

055 303 6342
Idanská 39, Košice