Referencie

Tvorba web aplikácie pre Lepšia cesta, n.o.

„Ako nehuliť“ - on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany

MZ SR Lepšia cesta, n.o. iMprove GROUP, n.o.

iMprove GROUP, s. r. o. je zhotoviteľom interaktívnej web stránky v rámci Pilotného projektu  "Ako nehuliť" – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany, ktorý realizuje nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Projektové aktivity sa začali v novembri 2016 a budú ukončené 31. marca 2017.

Účelom projektu je nadviazať na pilotný projekt „Identifikácia a terapia problémov spojených s užívaním marihuany prostredníctvom internetu“, ktorý bol „Realizovaný s finančnou podporou MZ SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015“. V rámci neho bola vypracovaná metodika on-line poradenstva a terapie pre užívateľov marihuany, ktorá je základom pre vytvorenie interaktívnej web stánky v rámci tohto projektu. V EÚ iba na Slovensku, Luxembursku a Portugalsku nie sú internetové intervencie dostupné.

Responzívna webaplikácia - Akonehulit.sk

Realizáciou projektu sa rozšíria metódy prevencie a liečby pre užívateľov marihuany. On-line intervencie majú potenciál zvýšiť dostupnosť liečby, vedú k redukcii užívania marihuany, motivácii k zmene, zotrvaní v liečbe, zvyšujú vedomosti o drogách.

Predstavujú dobrú príležitosť pre tých, ktorí nie sú pripravení riešiť svoje problémy nástupom na odvykaciu liečbu do centier liečby závislostí, a ktorí sú zvyknutí používať internet a telekomunikačné prostriedky. V rámci projektu bude vytvorená a otestovaná interaktívna web stránka, ktorá bude pripravená na testovanie verejnosťou.

Ďalšie informácie www.lepsiacesta.sk, www.health.gov.sk.

 

055 303 6342
Mlynárska 16, Košice