Blog

Viete aké sú Vaše “Page Experiences - Užívateľské skúsenosti so stránkou”?

Google ohlásil na jún 2021 veľkú aktualizáciu hodnotiaceho algoritmu posudzovania stránok. Tento algoritmus sa pravidelne optimalizuje a aktualizuje. Teraz nás však čaká zmena, ktorá bude o niečo výraznejšia.

Do hry vstupuje faktor “Page Experiences - Používateľská skúsenosť so stránkou”.

 

Page Experiences - Používateľská skúsenosť so stránkou

 

Page Experiences je súbor faktorov, ktoré merajú, ako uspokojivá je pre používateľa interakcia so stránkou.

Google do tohto faktora  spojil niekoľko ukazovateľova, ktoré sa už aj predtým používali pri hodnotení:

  • vhodnosť pre mobilné zariadenia
  • bezpečnostný certifikát - HTTPS
  • žiadne malware, spyware, pop-up okná a podobné prvky, ktoré rušia používateľa
  • novinkou sú tri metriky výkonnosti webu známe ako Core Web Vitals

 

CoreWebVitalis

 

  1. Načítanie v tejto súvislosti meria vnímanú rýchlosť načítania. To je bod na časovej osi načítania stránky, keď sa pravdepodobne načíta hlavný obsah.
  2. Interaktivita je čas od prvej interakcie používateľa so stránkou - napríklad kliknutím alebo klepnutím prstom na mobile - do momentu, kým prehliadač začne túto interakciu spracovávať.
  3. Vizuálna stabilita súvisí s predchádzaním nepríjemnému a neočakávanému pohybu obsahu stránky.

Každú aktualizáciu algoritmu a zmenu hodnotenia uvádza Google ako snahu o to, aby ponúkol používateľom čo najrelevantnejšie a najkvalitnejšie výsledky. Musíme povedať, že zakomponovanie Page Experiences do hodnotenia stránok je určite výhoda na strane používateľa.

To, čo prinesie výhody pre používateľa je výhodou aj pre Vás.

Dobré hodnotenie Page Experiences znamená, že zážitok používateľa z Vašej stránky je pozitívny, čo je predpoklad, aby stránku neopustil a aby sa na ňu v budúcnosti vrátil.

Samozrejme, že stále zostáva kľúčovým obsah stránky. Zlé hodnotenie Page Experiences však znamená, že Vás používateľ vo vyhľadávaní nenájde, je pravdepodobné, že ju Vašu stránku opustí bez toho, aby sa k tomu kvalitnému obsahu dostal.

Overiť si ako Google ohodnotí Vašu stránku v zmysle Page Experiences môžete v prostredí GoogleSearchConsole na odkaze Kvalita stránok. Výsledky sú však náročnejšie na pochopenie a odporúčania vhodné skôr pre vývojára.

Kontaktujte nás, urobíme Vám audit kvality “Page Experiences - Používateľskej skúsenosti so stránkou” a navrhneme kroky na zlepšenie.

Chcem audit

Užitočný pohľad na kľúčovú metriku akou je rýchlosť načítania svojej stránky získate pomocou nástroja PageSpeed Insights. Zadajte adresu Vašej stránky a počkajte na hodnotenie. V prípade problémov Vám tento nástroj ponúkne aj návrhy na zlepšenie, ktoré zrýchlia načítanie stránky.

Google tiež uviedol, že do budúceho roka zavedie vizuálny indikátor na označenie výsledkov vyhľadávania, ktoré zodpovedajú všetkým ich špecifikáciám dojmu zo stránky. Stránky s dobrým hodnotením budú vizuálne pozitívne zvýraznené.

Nečakajte a pripravte sa na túto aktualizáciu algoritmu.

Prinesie Vám výhody nie len v pozíciách vo vyhľadávaní, ale predovšetkým v udržaní a v skonvertovaní návštevníkov Vašich stránok.

055 303 6342
Idanská 39, Košice